موفقیت شورای شهر تبریز در گرو وحدت و انسجام

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو ریاست شورای تبریز گفت: شورا زمانی موفق خواهد بود که اعضای شورا با وحدت و انسجام برای توسعه عمرانی و حل مشکلات شهری تلاش کنند.

محمد اشرف نیا در گفتگو با مهدنیوز با بیان این که رئیس شورا علاوه بر داشتن علم و تخصص، باید وقت کافی برای این سمت را نیز داشته باشد، افزود: شورا باید تمام مواردی که موجب توسعه تبریز می شود را پیگیری کند.

وی همچنین تاکید کرد: فردی که برای ریاست شورا انتخاب می شود باید توان بهره گیری از نیروها و امکانات برای توسعه شهر را داشته باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان این که برای ریاست شورا کاندیدا نشده ام، ادامه داد: هر پروژه ای که عمران و آبادانی شهر باشد آن را پیگیری می کنم.

اشرف نیا در پاسخ به این که آیا برای انتخابات ریاست شورا لابی گری صورت گرفته است یا نه؟ اظهار کرد: فردی که لابی‌گری می کند باید واقعا احساس کند که می تواند مسئولیتش را در قبال مطالبات شهروندان به نحو احسن انجام می دهد.

وی ادامه داد: عمران و آبادانی، اقتصاد شهری، فضای سبز، محیط زیست، گردشگری و تمام مواردی که به زندگی شهروندان مربوط می شود جزو وظایف ذاتی شورا است.

 

ارسال نظر