انتقاد فرشاد مومنی، اقتصاددان از کسانی که معتقدند باید قیمت سوخت را آزاد کرد

مگر می‌شود با درآمدهای بورکینافاسویی در ایران، هزینه‌های اروپایی کرد؟!

فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت: مگر می‌شود با درآمدهای بورکینافاسویی در ایران، هزینه‌های اروپایی کرد؟!

مهدنیوز – سرویس اقتصادی: مومنی گفت: چطور می‌گویید هزینه‌های مردم باید با قیمت‌های بین‌المللی محاسبه شود، اما درباره درآمدهای آن‌ها سکوت می‌کنید؟نود اقتصادی

ارسال نظر