میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در تبریز ۱۱۰ روز است

 رییس دادگستری شهرستان تبریز گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده های حقوقی در این مجموعه ۱۱۰ روز است.

مهدنیوز – رضا محمودیان رتبه تبریز در میان کلان شهرهای همتراز در این زمینه را مطلوب توصیف کرد و افزود: شهرستان تبریز در رسیدگی به پرونده های حقوقی رتبه دوم را در این فهرست دارد، اما با این وجود تراکم پرونده های حقوقی باعث طولانی تر شدن رسیدگی به پرونده ها می شود.
وی شرایط نامناسب اقتصادی را دلیل اصلی تراکم و افزایش تعداد پرونده های حقوقی در شهرستان تبریز بیان کرد و اظهار داشت: این وضعیت به شرایطی رسیده است که برخی از شعبه های حقوقی دادگستری تبریز ماهانه تا ۱۴۵ فقره پرونده بررسی می کنند و حتی این آمار در تعدادی از شعبات به ۱۶۰ پرونده نیز می رسد.
محمودیان اضافه کرد: در یک سال اخیر در محاکم حقوقی شهرستان تبریز تعداد ۵۰ هزار و ۳۲۳ فقره پرونده ورودی ثبت و از این تعداد ۴۴ هزار و ۹۲۰ فقره پرونده مختومه شده است که ۹۰ درصد مجموع پرونده های وارده را شامل می شود.

ارسال نظر