نرخ کرایه سرویس مدارس در تبریز ۱۲ درصد افزایش یافت

به گزارش  مهر، جلسه شورای شهر تبریز صبح امروز یک شنبه در عمارت ساعت شهرداری تبریز آغاز شد و در اولین دستور جلسه امروز اعضای شورا بر سر نرخ افزایش کرایه های سرویس مدارس بحث و تبادل نظر کردند.

بعداز صحبت های موافقان و مخافان افزایش، با تصویب اکثریت اعضای شورای شهر تبریز نرخ کرایه سرویس مدارس ۱۲ درصد افزایش یافت.

بررسی دو فقره نامه فرمانداری تبریز در خصوص جلسات ۷۳ و ۷۵ که یکی در مورد ورزش قهرمانی و دیگری هم در خصوص نحوه اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری است در دستور کار شورا قرار گرفت.

در این نامه عنوان شده بود که جزئیات این موضوع شامل اطلاعات تیم ها و ورزشکاران به شورا تقدیم شود.

در این نامه همچنین نحوه تصویب اساسنامه سازمان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ارسال نظر