نگاهی به کناره‌گیری شهرداری تبریز از تیمداری

ورزش شهرداری بله یا خیر؟!

مهدنیوز – سرویس ورزش: رییس جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در نامه‌ای به مدیر کل ورزش و جوانان از عدم تیمداری این سازمان در رشته‌های فوتبال، والیبال و دوچرخه‌سواری خبر داد. دوستان چندی در این مورد خواستار اعلام نظر بنده شدند که به اجمال دعوت این عزیزان را اجابت می‌کنم.

۱. قبل از تحلیل این واگذاری باید گفته شود که در مورد نام و وظایف این سازمان جدیدالترکیب، شرایط عجیب و محیرالعقولی حاکم است که چرا یک نهاد فکر کرده است که در دنیای تخصص‌گرایی چرا و چگونه می‌تواند در آن واحد مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را تحت نظر یک سازمان پیش ببرد.

۲. اینکه آیا این عمل، اندیشه‌ای دقیق و صحیح را پشت خود دارد یا نه، محل گفتگوست. اشتغال شهرداری به ورزش حرفه‌ای را می‌توان نوعی کژکارکرد این نهاد قلمداد کرد، چرا که در شهری که بانوان خانه‌دار، جوانان و آحاد مختلف اجتماعی برای انجام ورزش شهروندی امکان دسترسی سریع و ایمن و مداوم به محل ورزشی را ندارند، خرج کردن میلیاردها پول برای تیم‌های حرفه‌ای و خرید پیربازیکنان تیم‌های دیگر برای برپا نگهداشتن تیمهای لیگ برتری ابدا منطقی نمی‌رسد.

۳. همانطور که از بند پیش قابل حدس است، دیدگاه من این است که مصادره زیرساخت‌های ورزش به ظاهر قهرمانی شهرداری به نفع ورزش شهروندی و مردم عادی از اوجب واجبات است. اما ظواهر امر نشان می‌دهد، ما شاهد انقلابی در جهت رجوع از ورزش قهرمانی به ورزش شهروندی نیستیم و آنچه که در حال رخ دادن است، تعطیل کردن مظاهر ورزش است. از این نقطه‌نظر، فکر می‌کنم در برهه خسران بسیار بزرگ تاریخی در حیطه ورزش آذربایجان و شهر اولین‌ها هستیم.

 

*** ابوالفضل بجانی / دکترای مدیریت ورزشی

ارسال نظر