همایش شیرخوارگان حسینی در تبریز

همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد. در این مراسم امام جمعه تبریز نیز حضور داشت .

ارسال نظر