عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از دلایل مخالفتش با تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید

هیچ استانی برای تشکیل وزارت بازرگانی ساختمان ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچ استانی برای تشکیل وزارت بازرگانی ساختمان ندارد.

مهدنیوز – کریمی گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنایع کلا مختل می‌شود چون نیرویی برای فعالیت در این وزارتخانه وجود نخواهد داشت./نوداقتصادی

ارسال نظر