فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران:

هیچ سرمایه گذاری انگیزه برای سرمایه گذاری ندارد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران گفت: هیچ سرمایه گذاری انگیزه برای سرمایه گذاری ندارد.

مهدنیوز – سرویس اقتصادی: فریال مستوفی گفت: با وضعیت اقتصادی بدی که داریم، سرمایه‌گذاری خارجی که هیچ، سرمایه گذاران داخلی هم میلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارند./نود اقتصادی

ارسال نظر