پالایشگاه نفت تبریز واگذار می‌شود

مشاور سازمان خصوصی سازی از واگذاری چهار پالایشگاه نفت در کشور به صورت بورسی خبر داد.

جعفر سبحانی با اشاره به واگذاری ۴ پالایشگاه نفت اصفهان، نفت تهران، نفت بندرعباس و نفت تبریز گفت: قیمت پایه شرکت در مزایده پالایشگاه نفت اصفهان چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، قیمت پایه پالایشگاه نفت بندر عباس چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، قیمت پایه پالایشگاه نفت تهران چهار هزار میلیارد تومان و قیمت پایه پالایشگاه نفت تبریز دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
وی بیان داشت: تاریخ عرضه سهام دو پالایشگاه نفت بندرعباس و تبریز بزودی از سوی بورس اعلام خواهد شد.
وی گفت: هیئت واگذاری در اوائل خرداد ماه امسال ۱۸ شرکتی که دولت هنوز سهم باقی مانده داشت مانند پالایشگاه ها، بانک ها، بیمه ها و غیره مصوب کرد این شرکت ها جهت کاهش تصدیگری دولت و ایجاد رقابت برای بخش خصوصی واگذار شود.

ارسال نظر