کتاب “امپراتور فرش ایران: هریس” منتشر می‌شود

کتاب «امپراتور فرش ایران: هریس» اثر محرم فرزانه به زودی منتشر می شود.

مهدنیوز – کتاب «امپراتور فرش ایران: هریس» در ۲۵۰ صفحه به قطع رحلی با شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات اختر منتشر می شود.
این کتاب به سه زبان فارسی، ترکی و انگلیسی نوشته شده و نزدیک به یک صد صفحه آن رنگی است.

ارسال نظر