کسب عنوان روابط عمومی برتر توسط مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از کسب رتبه برتر توسط مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان خبر داد.

مهدنیوز – سرویس ورزش:  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از کسب رتبه برتر توسط مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان خبر داد.

مرتضی آبدار از روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند سازمان یاد کرد و گفت: در هر سازمانی داشتن اطلاعات موثق، دقیق و اطلاع رسانی با توجه به اهداف و ساختار، بزرگ ترین سرمایه محسوب می شود و حیات و کارایی یک سازمان به داشتن ارتباط دو سویه در حوزه های درون و برون سازمانی، برقراری تعامل سازنده و کاهش فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه اجرایی بستگی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند سازمان در نیل به اهداف نقشی به سزا دارد و با ایجاد ارتباط با افکار عمومی سبب شفاف سازی عملکرد سازمان و تقویت ارتباط دو سویه می شود.
آبدار با اشاره به اینکه روابط عمومی میراث فرهنگی استان از جمله بخش های فعال این اداره کل در سال های اخیر بوده است، گفت: با توجه به بررسی های انجام شده از سوی اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی در شاخص های مورد ارزیابی به عنوان مدیر برتر، شایسته تقدیر شناخته شد.

 

ارسال نظر