گشایش نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی شیخ محمد خیابانی در تبریز

همزمان با نود و هشتمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی در منزل این شخصیت برجسته تاریخی ایران گشایش یافت.

ارسال نظر