«یونس ژائله» رئیس اتاق بازرگانی تبریز شد

با برگزاری انتخابات هیات رئیسه یونس ژائله مالک گروه صنعتی شیرین عسل رئیس اتاق بازرگانی تبریز شد.

به دنبال برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی تبریز ترکیب جدید این اتاق مشخص شد.

براین اساس؛ یونس ژائله رئیس، عباس کمالی نائب رئیس اول، ابوالفتح ابراهیمی نائب رئیس دوم ، رضا کامی دبیر اتاق و محمود ابراهیمی نیز به عنوان خزانه دار مسئولیت هیات رئیسه یک سال آینده اتاق را عهده دار شدند.

گزارش نصر می افزاید؛ ترکیب هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی تبریز از جمع ائتلاف ۲۰۲۰ در نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی انتخاب شدند و هیچ یک از کرسی ها دراختیار ائتلاف مقابل یعنی ائتلاف اتاقی برای فردا با محوریت صمد حسن زاده رئیس سابق اتاق قرار نگرفت.

ارسال نظر