یکصد سال تئاتر در مرند

تئاتر در مرند از تاریخ دیرینه ای برخوردار است. به طوریکه لازم هست ادارۀ ارشاد مرند؛ جشن یکصد سالگی تئاتر مرند را که در کمتر شهری سابقه دارد جشن بگیرد.

مهدنیوز – سرویس فرهنگ و هنر: پیوستگی حغرافیائی مرند به‌ قفقاز و قرارداشتن در سرراه استانبول؛ سبب شده بود که فرهنگ مرند زودتر از دیگر شهرهای ایران از هنرها و وسایل ارتباط جمعی روز جهان همانند روزنامه و تئاتر و موسیقی و ترنم‌های عاشیقی متأثر شود.
طبق نوشته جبار باغچه‌بان وی درسال ۱۲۹۸ نمایشنامۀ خِرخِر را در مرند اجرا نموده است و این می‌رساند که در سال ۱۲۹۸ یعنی یک‌صد سال قبل و حتی قبلتر؛ افکارعمومی مرند آمادگی پذیرش تئاتر و امکانات فنی و هنرپیشگی برای تئاتر را داشته است و شاید قدرت بالای نمایش ‌های تئاتری و تعزیه‌‌خوانی امروزه در مرند از قدرت تئاتر قدیم و یا بالعکس نشأت گرفته باشد و داشتن تئاتری باعمر یکصدسال از افتخارات هنری مرند است.

در قرن حاضر نام کارگردان بزرگ‌ سینما تئاتر ایران (تحصیلکردۀ در روسیه) برآمده از خطۀ مرند یعنی صمد صباحی همچون ستارۀ درخشانی در صفحات هنر ایران‌زمین چشم‌ها را می‌نوازد. این روزها اجرای تئاتر خیابانی درگوشه و کنار ایران و تهران و مرند بگوش می رسد درحالیکه موردی که می بایبست در نظر گرذفته شود که طبق عکس های موجود در ۶۰-۷۰ سال قبل در اغلب مراسمات دولتی وملی تئاتر خیابانی اجرا می شده است و شاید بتوان گفت که اجرای تئاتر خیابانی مرند، جز اولین ها در کشور باشد، وظیفه ماست که این را به همگان بیان نموده و بولد وپررنگ نمائیم.

به طوریکه لازم هست ادارۀ ارشاد مرند؛ جشن یکصد سالگی تئاتر مرند را که در کمتر شهری سابقه دارد جشن بگیرد.

 

*** میرهدایت سیدمرندی – پژوهشگر تاریخ مرند

ارسال نظر