۴ واحد غیرمجاز تفکیک پسماند در تبریز پلمب شد

چهار واحد غیرمجاز تفکیک پسماند با اخذ مجوز قضایی در راستای طرح تشدید برخورد با عوامل غیرمجاز تفکیک پسماند در تبریز پلمب شد.

مهدنیوز – سرویس اجتماعی: علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در این زمینه گفته است در راستای تداوم طرح تشدید برخورد با تفکیک کنندگان غیرمجاز پسماند و برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی در محیط های انسانی با پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان در فاز اول این طرح با اخذ مجوز قضایی اقدام به پلمپ چهار واحد غیرمجاز در محله سیلاب شد.
طرح برخورد با عوامل غیرمجاز جمع‌آوری پسماند خشک و ضایعات در تبریز تشدید شده است در این طرح انبارهای غیرمجاز و همچنین ضایعاتی‌های سطح شهر که سبب سدمعبر و نازیبایی مناظر شهری می‌شوند و آلودگی های بهداشتی نیز دارند شناسایی شده و با آنها برخورد قاطع صورت می گیرد.

ارسال نظر