۹۳ درصد از اتباع کشور افغان هستند

مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور با بیان این که ۹۳ درصد از اتباع کشور افغان هستند، ازتحویل برخی از کارت‌های آمایش اتباع ،در روز سه شنبه(۲۱ خردادماه) خبر داد.

مهدنیوز – سرویس اجتماعی: مهدی محمودی با بیان اینکه طرح آمایش اتباع هرساله انجام می‌شود، گفت: تعدادی از پناهندگان در طرح‌های آمایشی یک تا سیزدهم شرکت کردند و به نوعی در داخل کشور تحت عنوان پناهنده باقی مانده‌اند که برای این افراد و خانواده‌هایشان کارت‌هایش آمایش صادر می‌شود.

طرح آمایش به دلیل این است که اطلاعات اتباع ساکن در کشور به روز شود زیرا ممکن است ولادت یا فوتی بین آنها رخ داده باشد یا تغییر مکان داده باشند. به همین دلیل نیاز است که سالی یک بار این طرح انجام شود. همچنین در این طرح نیازسنجی برای ارائه خدمات، تمدید دفترچه‌های سلامتی، صدورکارت اشتغال صورت می‌گیرد.

ارسال نظر