برچسبی که می‌تواند اندام‌های حیاتی بدن را کنترل کند

سیستم جدیدی با نام BodyNet ادعا دارد که با استفاده از یک سری سنسورهای نرم و سبک وزن و منعطف، می‌تواند حرکات بدن، ضربان و تنفس را درک کنند. این اندازه گیری‌های دقیق و بیسیم سپس با یک برچسب به گیرنده‌هایی که بر روی لباس فرد نصب می‌شود،…
ادامه مطلب ...