پرواز پهپادها در تبریز

نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ پهپادها در دو لیگ سرعتی و داخل ساختمان، جوایزی به ارزش بیش از یک…