بورس چیست؟

بورس بازاری است که در آن دارایی‌ها خرید و فروش می‌شوند. بورس به سه دسته بورس کالا، ارز و اوراق…

بررسی حضور سران کشورها در توییتر

توییپلماسی در کنار دیپلماسی

آمریکا سیاست گذاری مفصلی برای فعالیت توییتری در نظر گرفته است و مقررات و آیین نامه ها و شیوه نامه…