2.5 سال از نامه اقتصاددانان در حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، آیا حامیان ۹۶ روحانی پشیمانند؟

اگر به ۲ سال پیش و زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ برگردم، دیگر از روحانی حمایت نمی‌کنم!

استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: من هم در سال 96 و چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری…

۲.۵ سال از نامه اقتصاددانان در حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، آیا حامیان ۹۶ روحانی پشیمانند؟

۱۰۰ درصد دیگر از روحانی حمایت نمی‌کنم

غلامرضا زمانیان استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان که نامش در بین امضاکنندگان نامه حمایت از حسن…