سارقان حرفه‌ای تهران

اجرای طرح امنیت محله محور با دستگیری ۱۵۰ سارق حرفه ای صبح امروز دوشنبه با حضور سردار حسین رحیمی…