خسته قاسیم ثبت ملی شد

خسته قاسم به همت خانه عاشیقهای ایران ثبت ملی شد. بعد از ۲ سال تلاش شبانه روزی نهایت با همت و تلاش…