|

یادداشت

نصرالله؛ سیاستمدار معیار

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله دیروز در میانه آتش اعتراضات در لبنان گوشه‌نشین نشد و بار مسئولیت حکمرانی حزب‌الله در قدرت را بر دوش کشید، با فرافکنی، معترضان را به‌قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای متهم نکرد و به امنیتی‌ها و پلیس نگفت تا با…
ادامه مطلب ...

یک عکس؛‌ یک شرح | آفریدگار کماندار و تیرهایی رو به آینده! …

« فرزندانتان را بر آداب خود تربیت نکنید؛ چرا که آنها برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند». هیچ شرحی برای این عکس از حضور زنان و دختران ایرانی در ورزشگاه آزادی گویاتر از این عبارت منسوب به امام علی (ع) نیست که ابن ابی الحدید در شرحی…
ادامه مطلب ...

در گام دوم انقلاب مراقب باشیم…

با نزدیکتر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سالجاری و پررنگ تر شدن فضای انتخاباتی در کشور، خیز ورشکستگان سیاسی و تافته های جدا بافته که به غلط خود را صاحبان این مملکت و نظام می دانند، برای وارد کردن ورثه خویش به کالبد نظام که…
ادامه مطلب ...