۲.۵ سال از نامه اقتصاددانان در حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، آیا حامیان ۹۶ روحانی پشیمانند؟

با تورم افسارگسیخته چگونه می‌توان از دولت روحانی حمایت کرد؟

بختیار جواهری استاد اقتصاد دانشگاه کردستان که نامش در بین امضا کنندگان نامه حمایت از حسن روحانی در…

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

حدود ۷ درصد جمعیت ایران گرسنه است

اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: حدود ۷ درصد جمعیت ایران گرسنه است البته این آمار برای…