مرور برچسب

برداشت گردو

برداشت گردو از باغات کلیبر

بهترین زمان برداشت محصول گردو زمانی است که بافت بین مغز و پوست چوبی، تغییر رنگ داده و قهوه ای رنگ شود. در این زمان، رنگ مغز در روشن ترین حالت خود بوده و دارای بهترین کیفیت است. این گزارش نیز شامل تصاویری از برداشت گردو در شهرستان کلیبر…
ادامه مطلب ...