آغاز فصل آب تنی در سواحل دریاچه ارومیه

پس از سالها انتظار، سواحل دریاچه ارومیه میزبان گردشگران شد.

ارسال نظر