افتتاح موزه شیخ محمد خیابانی در تبریز

فاز نخست خانه – موزه «شیخ محمد خیابانی»، از مجاهدان نهضت مشروطه و از سران نهضت آزادیستان، دوشنبه شب در خانه تاریخی آن عالم مبارز در تبریز افتتاح شد. / ایرنا

ارسال نظر