بازی تراکتور – پرسپولیس

تراکتور توانست پرسپولیس را با یک گل شکست دهد / عکس: آیدین بخشعلی پور

ارسال نظر