برگزاری سوگواره شعر عاشورایی در منطقه آزاد ارس

دومین سوگواره شعر عاشورایی ارس با حضور شاعرانی از ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد.

ارسال نظر