وی درباره اشتباهات اقتصادی دولت گفت: در حوزه ارزی می‌توان به سیاست‌های دولت نقد وارد کرد که اثرات تورمی بر جای گذاشت.

نجاتی در پاسخ به این سوال که “تاثیر خروج آمریکا از برجام بر مشکلات اقتصادی دو سال اخیر بیشتر است یا مدیریت داخلی” گفت: نمی‌توانم بین تحریم‌ها و مدیریت اقتصادی کشور درصد بندی کنم ولی سهم تحریم‌ها بالاست و یک عامل تاثیر گذار در مشکلات اقتصادی است. تحریم‌ها اولین اثر خود را روی بازارهای مالی می‌گذارد که این به سایر بازار تسری پیدا می‌کند. البته این اختلاس‌ها و فسادها هم نتیجه مدیریت نادرست اقتصادی است.

استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان در ارزیابی خود از عملکرد تیم اقتصادی دولت هم بیان کرد: آقای روحانی در بانک مرکزی با آمدن آقای همتی انتخاب خوبی انجام دادند ولی بیشتر نقد من به آقای نوبخت است و اگر به جای ایشان شخص دیگری انتخاب می‌شد بهتر بود./ نود اقتصادی