دستور بررسی موضوع «ریزش کوه در شهرک باغمیشه تبریز»

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی دستور بررسی «ریزش کوه در شهرک باغمیشه تبریز» را صادر کرد.

مهدنیوز – موسی خلیل الهی در جلسه‌ای که با موضوع «ریزش کوه در خیابان ولی پور شهرک باغمیشه تبریز» و در راستای صیانت از حقوق عامه در دفتر رئیس کل دادگستری استان تشکیل شد، دستور بررسی «ریزش کوه در شهرک باغمیشه تبریز» را صادر کرد.

در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکّل از نمایندگان فرمانداری، راه و شهرسازی، مرکز زمین شناسی، دانشگاه صنعتی سهند، شهرداری تبریز و مدیریت بحران استان تشکیل شود و با حضور و بازدید میدانی از محل، راهکارهایی را در خصوص نحوه اقدام و نحوه مداخله اتخاذ کرده و مراتب را طی صورتجلسه ای اعلام کنند.

ارسال نظر