مراسم تجلیل از پدر معنوی جذامیان ایران

مراسم تجلیل از خدمات زنده یاد دکتر مبین در تبریز برگزار شد.

ارسال نظر