هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز با حضور ۹۰۰ ناشر داخلی با ۱۵۰ هزار عنوان و ۵۰ ناشر خارجی با ۲۵ هزار عنوان کتاب تا چهارم آبان در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز دایر است.

ارسال نظر