«گنجینه الاسرار» اثر خوشنویس مراغه‌ای برگزیده کتاب سال عاشورا

«گنجینه الاسرار» اثر ارزشمند استاد «اکبر نیکخو» – هنرمند مراغه‌ای برگزیده سومین جشنواره کتاب سال عاشورا شد.

مهدنیوز – سروبس فرهنگ و هنر: در سومین جشنواره کتاب سال عاشورا، جایزه دعبل خزاعی در بخش خوشنویسی؛ به خط اکبر نیکخو هنرمند مراغه‌ای اختصاص یافت.

در بخش خوشنویسی این جشنواره مجموعه خوشنویسی گنجینه الاسرار عمان سامانی به خط اکبر نیکخو اثر برگزیده انتخاب شد.

استاد نیکخو این کتاب را که در رثای شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نوشته شده، در ١٣٨ صفحه و به خط نستعلیق و در مدت یک سال کتابت کرده است .

اکبر نیکخو از استادان برجسته و بنام خوشنویس در آذربایجان شرقی است.

شایان ذکر است سومین دوره جایزه دعبل خزاعی، کتاب سال عاشورا، در خانه اندیشمندان علوم انسانی ، با معرفی آثار برتر به کار خودش پایان داد.

ارسال نظر