حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

حدود ۷ درصد جمعیت ایران گرسنه است

اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: حدود ۷ درصد جمعیت ایران گرسنه است البته این آمار برای…