ویژه‌ها

همرزم شهید سلیمانی گفت: طبق قوانین بین المللی، ترور مقامات یک کشور بدترین اقدام نزد کشورهاست ولی آمریکا به هیچ یک از بندهای حقوق بین الملل و حقوق بشر پایبند نیست.

آمریکا به هیچ یک از بندهای حقوق بین الملل پایبند نیست

سردار رحیم نوعی اقدم در آیین گرامیداشت سیدالشهدای مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش و شهدای…

اخبار نیم روز

برای اطلاع از آخرین اتفاقات و رویدادهای گوشه کنار کشور اخبار کوتاه مهدنیوز را بخوانید.

اخبار روز