ویژه‌ها

نظر وزارت کشور درباره غیرقانونی بودن قرارداد شهرداری تبریز در قالب یک گزارش ارائه شد؛

جذب غیرقانونی نیرو در شهرداری تبریز

در حال حاضر موضوع اشتغال با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور به یکی از مهمترین مسائل در جامعه…

لیکنز رفت، دایی نزدیک شد

جرج لیکنز به طور رسمی تبریز را ترک کرد و بر اساس شواهد، باشگاه تراکتور علاقه ای برای ادامه همکاری با…

در روز جهانی موزه حال و روز اولین موزه شهر کشور چگونه است؟

حال خراب این روزهای عمارت ساعت

عمارت تاریخی ساعت تبریز اولین موزه شهر در ایران در سال 86 و همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس نخستین…

اخبار روز